Søknad

 

 

Har du et prosjekt som krever byggesøknad til kommunen, så kan vi bistå med dette. Det er mangle regler og forskrifer som skal følges, og de kan variere fra eiendom til eiendom. Vi har etterhvert fått en del erfaring med dette, og kan bistå med alt fra ansvar til kun utfylling av selve søknaden. Hvis prosjektet er av litt kompleks karakter anbefaler vi en forhåndsamtale med kommunen, for å få avklart mulighetene og eventuelt begrensningene på forhånd. Hvis ønskelig kan vi også være med på møtet.

-Rammesøknad

-Ett-trinnsøknad

-Søknad uten ansvar

-Melding til kommunen ved prosjekter unntatt søknadsplikt